Home
 Produse
 Servicii
 - Incercari
 - Service
 Scrie-ne
 
  

   Termeni legali   Contact              English 
Laborator de incercari pentru dispozitive medicale  

   Dezvoltarea laboratorului de încercări pentru dispozitive medicale în directă corelare cu prevederile directivei 93/42/EEC aplicabile şi a legislaţiei naţionale a fost posibilă in cadrul proiectului CEEX 2657 derulat în 2006-2007. Existenţa la Cluj a unui laborator de încercări pentru dispozitive medicale este justificată de necesitatea creşterii competitivităţii europene a polului de excelenţă medicală existent la Cluj-Napoca: Învăţământul Medical Universitar, Sistemul de servicii de sănătate, Învăţământul Tehnic Universitar şi Furnizorii de Tehnică Medicală (reprezentând peste 30% din piaţa de Tehnică Medicală în România).

   Din 2008 laboratorul de încercări in domeniul medical furnizeaza incercări de electrosecuritate :

 • legarea la pământ de protecţie, legarea la pământ funcţional şi egalizarea potenţialelor
 • curenţi de scurgere staţionari şi curent auxiliar de pacient
 • rigiditate dielectrică
Cerinţe generale de securitate

   Încercarea echipamentelor şi sistemelor medicale, comerciale, ştiinţifice şi industriale conectate la reţelele de alimentare de joasă tensiune privind specificitatea unor măsuri de protecţie şi a încercărilor de verificare a acestora la:

 • legarea la pământ de protecţie, legarea la pământ funcţional şi egalizarea potenţialelor
 • curenţi de scurgere staţionari şi curent auxiliar de pacient
 • rigiditate dielectrică

Testele se fac pentru echipamente ce necesită pe alimentare o tensiune de 230V AC la un curent mai mic de 16A.
Procedura se aplică în cadrul  Laboratorului de încercări aparţinând METECUS Cluj sau la beneficiar.

Documente de referinţă:
 • STANDARDUL SR EN 60601-1+A1+A2+A13
 • STANDARD INTERNAŢIONAL DIN VDE 0701
 • STANDARD INTERNAŢIONAL DIN VDE 0702
 • STANDARD INTERNAŢIONAL DIN VDE 0751
 • STANDARD INTERNAŢIONAL DIN EN 60950
 • STANDARD INTERNAŢIONAL EN 61010
 • STANDARD INTERNAŢIONAL EN 60335
Aparatura utilizată:
 • SECUTEST SIII – Test instrument for testing the Electrical Safety of Electrical Devices
Incercari electrosecuritate dispozitive medicale

Incercari electrosecuritate dispozitive medicale
fizioterapie