Home
  Produse
  Servicii
  Scrie-ne
 
  

   Termeni legali   Contact              English 
Servicii  


      În cadrul firmei METECUS funcţionează laboratorul de încercări, acreditat RENAR conform certificatului de acreditare nr. LI 752, pentru următoarele domenii din domeniul medical:
Încercări de electrosecuritate Compatibilitate electromagnetică / încercări de testare a imunităţii
Încercări climatice temperatura în intervalul:
  1. -40°C – 180°C fără controlul rH
  2. +10°C – 90°C cu rH între 10% şi 98%
Încercări de testare a imunităţii la trenuri de impulsuri rapide – Electrical fast transient / Burst imunity test
Putere absorbită de la reţeaua de alimentare 230 VAC ; 50 Hz Încercări de testare a imunităţii la unde de şoc – Surge imunity test
Măsurarea şi determinarea impedanţei între borna de legare la pământ de protecţie şi părţile metalice accesibile Încercări de testare a imunităţii la scăderi de tensiune, întreruperi de scurtă durată şi variaţii de tensiune – Voltage dips, short interruptions and voltage variations imunity test
Măsurarea în condiţii normale şi condiţii de prim defect a:
  1. curenţilor de scurgere la pământ
  2. curenţilor de scurgere prin carcasă
  3. curenţilor de scurgere prin pacient
  4. curentului auxiliar de pacient
Încercări de testare a imunităţii la câmp magnetic de frecvenţa reţelei – Power frequency magnetic field imunity test
Măsurarea şi determinarea rigidităţii dielectrice Încercări de testare a imunităţii la câmp magnetic de impuls – Puls magnetic field imunity test
      Încercările de electrosecuritate se pot efectua şi la sediul clientului.
      Laboratorul de încercări pentru dispozitive medicale în directă corelare cu prevederile directivei 93/42/EEC aplicabile şi a legislaţiei naţionale (proiect CEEX).
      Preocuparea noastra pentru respectarea standardelor de siguranta si calitate (SR EN ISO 9001) si parteneriatul nostru sincer cu clientii în favoarea sanatatii sunt motivele succesului nostru.
fizioterapie